Obrázek produktu

DSH

Pro zobrazení objednacího čísla zvolte konkrétní produkt.
  • Rázové oddělovací tlumivky pro svodiče přepětí
  • Použití: pro svodiče přepětí řady DS
  • K dispozici jsou tlumivky pro 35A, 63A, 100A, 2x 16A a 2x35A

Všechny produkty řady DSH:

DSH 2x16
DSH 2x35
DSH 35
DSH 63
DSH 100

Specifikace:

Rázové oddělovací tlumivky řady DSH se používají k rázovému oddělení svodičů přepětí bleskových proudů typu 1 na bázi jiskřiště a svodičů přepětí na bázi varistorů typu 2. Rázové oddělovací tlumivky nahrazují potřebnou minimální délku vedení mezi uvedenými svodiči přepětí typu 1 a 2 a tím zajišťují správnou koordinaci za sebou zapojených přepěťových ochran typu 1 a 2 (případně typu 2 a 3).

Použití rázových oddělovacích tlumivek je nutné především tehdy, je-li svodič přepětí typu 1 pouze na bázi jiskřiště a následující svodič přepětí na bázi varistorů. Jelikož se tato varianta u svodičů přepětí CITEL nevyskytuje, nejsou pro naprostou většinu aplikací se svodiči přepětí CITEL tyto rázové tlumivky zapotřebí.

Použití rázových tlumivek přichází v úvahu pro aplikace se speciálními požadavky na ochranu proti přepětí či pro aplikace, kde se použije jako svodič přepětí typu 1 svodič jiného výrobce na bázi jiskřiště.

Rázové oddělovací tlumivky se montují na DIN lištu a vodiče se připojují pomocí šroubových svorek.