NN instalace

Zařízení připojená k sítím nízkého napětí mohou být vystavena řadě nežádoucích elektrických jevů, které naruší jejich provoz, způsobí poruchy, zkrátí jejich životnost nebo je dokonce zničí.