Větrné turbíny

Větrné turbíny jsou obecně umístěny v exponovaných oblastech pro lepší větrné podmínky, pobřežní větrné turbíny se obvykle nacházejí v prominentním terénu, jako je horská oblast a pobřežní oblasti na pobřeží, v důsledku umístění a výšky konstrukce mají větrné turbíny vyšší roční odhadovaný počet blesků udeří podle systému umístění blesku. Všechny typy blesků generují bleskové elektromagnetické impulsy (LEMP) na propojovacích kabelech mezi zařízeními, přičemž poškození je většinou způsobeno nedostatečnou impulzní výdrží napěťové úrovně součástí zařízení. LEMP je hlavní hrozbou, která vede k poruše a selhání elektrických a elektronických systémů, nyní nejúčinnějším opatřením ke snížení ztrát vůči LEMP je použití koordinované ochrany SPD sestávající ze sady správně vybraných SPD.