Fotovoltaika

Jako každá elektrická instalace může být zařízení tvořící FV instalaci (střídače a FV panely) vystaveno destruktivním elektrickým poruchám: přechodným přepětím generovaným bleskem.