Obrázek produktu

DAC50S

Pro zobrazení objednacího čísla zvolte konkrétní produkt.
  • Přepěťová ochrana typu 2 AC
  • In: 20 kA
  • Imax: 50 kA
  • Zásuvný modul pro každou fázi
  • Dálková signalizace
  • Shoda s EN 61643-11, IEC 61643-11
  • Certifikace UL1449 ed.5

Všechny produkty řady DAC50S:

DAC50S-10-275
DAC50S-10-320
DAC50S-10-440
DAC50S-10-760
DAC50S-11-150
DAC50S-11-275
DAC50S-11-440
DAC50S-20-150
DAC50S-20-275
DAC50S-20-320
DAC50S-20-440
DAC50S-30-150
DAC50S-30-275
DAC50S-30-320
DAC50S-30-440
DAC50S-30-760
DAC50S-31-150
DAC50S-31-275
DAC50S-31-320
DAC50S-31-440
DAC50S-40-150
DAC50S-40-275
DAC50S-40-320
DAC50S-40-440

Specifikace:

Zásuvné přepěťové ochrany typu 2 DAC50 jsou navrženy k ochraně střídavého elektrického vedení na hlavním rozvaděči instalace. Tyto SPD jsou založeny na vysokoenergetickém varistoru vybaveném tepelným odpojovačem a indikátorem poruchy, aby vyhovovaly normám a poskytovaly maximální účinnost ochrany, schopnost vysokého impulsního proudu a zlepšená spolehlivost. Přepěťové ochrany DAC50 jsou k dispozici v multipolární verzi a v několika napětích pro ochranu jednofázových nebo třífázových sítí.