Produkty

Katalogové listy výrobků CITEL se průběžně překládají a aktualizují. Naprostá většina výrobků, které jsou standardně prodávány v České republice, mají katalogové listy přeloženy do češtiny. Pouze některé méně běžné výrobky nemají zatím katalogové listy v češtině, u těchto výrobků nabízíme dočasně katalogové listy v angličtině či němčině (resp. v obou jazykových verzích), dokud nebude dokončen překlad do češtiny. Můžete se rovněž obrátit na naše pracovníky z naší kanceláře, pokud byste měli jakýkoliv dotaz.

Katalogové listy v angličtině, francouzštině nebo španělštině si můžete stáhnout z webové stránky www.citel.fr, katalogové listy v němčině si můžete stáhnout z webové stránky www.citel.de.