Větrná turbína přepěťové ochrany typu 2

Přepěťové ochrany typu 2 jsou určeny k instalaci u servisního vstupu nebo v blízkosti citlivých zařízení, na instalacích bez LPS (hromosvodu).