Izolační jiskřiště (ISG)

Tato jiskřiště jsou navržena k ochraně kovových prvků, jako jsou antény, sloupy, potrubí a střešní zařízení, která nejsou připojena k zemi nebo k systému ochrany před bleskem, před rizikem přeskoku během úderu blesku.