1.1 AC / Přepěťová ochrana typu 1+2

Typ 1+2 SPD jsou zařízení pro velká zatížení určená k instalaci na začátku AC instalace vybavené LPS.