DIN Rail Telecom/Data přepěťová ochrana

Přepěťové ochrany DLA a DLU jsou určeny k ochraně koncových zařízení připojených k průmyslovým sběrnicím, telekomunikačním linkám nebo datovým linkám před přepětím způsobeným bleskem.