Technologie plynovodů

CITEL nabízí řadu koaxiálních přepěťových ochran využívajících technologii plynových výbojek. Hlavní výhodou této technologie je její schopnost manipulace s velmi širokou šířkou pásma: od DC po několik GHz.