Obrázek produktu

DS80G

Pro zobrazení objednacího čísla zvolte konkrétní produkt.
  • N-PE uzavřené, plynem plněné jiskřiště pro typ 2
  • Svodový proud: In = 80kA, Imax = 100 kA
  • Výměnný ochranný modul
  • Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

Všechny produkty řady DS80G:

DS80G-600

Specifikace:

Svodič přepětí DS80G-600 se používá ve spojení se svodiči řady DS40 a je určen pro ochranu TT sítí proti přepětí. Norma (IEC-60364-5-53) vyžaduje, aby minimální jmenovitý součtový svodový proud In jiskřiště N-PE typu 2 v třífázových systémech byl 20kA. Přitom však v TT sítích musí být jiskřiště N-PE schopno svést součet svodových proudů všech 4 vodičů. Požadavek normy na součtový svodový proud pouze 20 kA vyhovuje pouze tehdy, pokud svodový proud v jedné fázi nepřesahuje hodnotu 5 kA. Aby bylo možno garantovat spolehlivý provoz svodiče přepětí i pro vyšší svodové proudy v jedné fázi než 5 kA, dodává fi rma CITEL jiskřiště N-PE se svodovým proudem 80 kA, který se rovná součtu všech dílčích svodových proudů (součtový svodový proud = 4 x 20 kA). Tím poskytuje fi rma CITEL jako jediný výrobce technicky správné řešení schopné svést součtový svodový proud pro jiskřiště N-PE typu 2.

Přehled: Požadavek normy In pro jiskřiště N-PE: 4*5 kA = 20kA › toto „nevyhovuje pro In> 5kA/vodič“ Standard kvality CITEL znamená: In (N-PE) = 4*(L1,L2,L3,N) › In pro jiskřiště N-PE (DS80G) = 4*In(DS40) = 80 kA

Jiskřiště N-PE firmy CITEL tedy představuje nový technicky oprávněný standard kvality pro všechny případy – i pro svodový proud nad 20 kA – a tím garantuje bezpečnou a spolehlivou ochranu přístroje. Jelikož není možné monitorovat správnou funkci jiskřiště N-PE, dodává firma CITEL jako jediný výrobce technicky správné řešení jiskřiště N-PE pro svodiče typu 2 s jmenovitým svodovým proudem 80 kA (vlna 8/20us).