Obrázek produktu

DS40G

Pro zobrazení objednacího čísla zvolte konkrétní produkt.
  • N-PE uzavřené, plynem plněné jiskřiště pro řadu DS40S
  • Svodový proud: In = 80kA, Imax = 150 kA
  • Bezpečné odpojovací zařízení
  • Modulární provedení
  • Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

Všechny produkty řady DS40G:

DS40G

Specifikace:

Svodič přepětí DS40G-600 se používá ve spojení se svodiči řady DS40 a jsou určeny pro ochranu TT sítí proti přepětí. Tento svodič je v modulárním provedení (základový díl a výměnný díl), což umožňuje rychlou a snadnou výměnu vadného dílu v případě jeho poruchy. Norma (IEC-60364-5.534) vyžaduje, aby minimální jmenovitý součtový svodový proud In jiskřiště N-PE typu 2 v třífázových systémech byl 20kA.

Přitom však v TT sítích musí být jiskřiště N-PE schopno svést součet svodových proudů všech 4 vodičů. Z tohoto důvodu je tedy požadavek normy na součtový svodový proud pouze 20 kA, pokud svodový (bleskový) proud přesahuje v jedné fázi hodnotu 5 kA, naprosto nedostačující.

Aby bylo možno garantovat spolehlivý provoz svodiče přepětí i pro vyšší svodové proudy v jedné fázi než 5 kA, dodává firma CITEL jiskřiště N-PE se svodovým proudem 80 kA (součtový svodový proud = 4 x 20 kA). Tím poskytuje firma CITEL jako jediný výrobce technicky správné řešení schopné svést součtový svodový proud pro jiskřiště N-PE typu 2.

Dalším důvodem pro toto dimenzování jiskřiště typu 2 se součtovou hodnotou svodového proudu 80 kA (vlna 8/20us) je to, že není možné kontrolovat správnou funkci jiskřiště N-PE. Firma CITEL svým jiskřištěm N-PE s jmenovitým svodovým proudem 80kA tak garantuje vysokou technickou úroveň svých přepěťových ochran.