Obrázek produktu

DS 250VG-690

Pro zobrazení objednacího čísla zvolte konkrétní produkt.
  • Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2 na bázi plynem plněného jiskřiště
  • Záruka 10 let
  • Bleskový impulsní proud Iimp= 25 kA (10/350 mikrosekund) na pól
  • Bezpečné odpojovací zařízení
  • Šetří náklady na energii
  • Nevzniká následný proud
  • Žádný propustný (unikající) proud
  • Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
  • Dálková signalizace stavu standardně
  • Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

Všechny produkty řady DS 250VG-690:

DS250VG-690
DS252VG-692
DS253VG-690
DS254VG-690

Specifikace:

Svodiče přepětí na bázi VG technologie vyvinuté firmou CITEL se používají po celém světě a při praktickém využívání v průběhu posledních 10 let nevykázaly žádné nedostatky.

Plynem plněné jiskřiště nevyžaduje spouštěcí obvod s citlivými součásti, což výrazně zvyšuje spolehlivost.

Vysokovýkonný varistor zapojený v sérii s jiskřištěm zabezpečuje, že nedochází k výskytu následného proudu, jehož velikost se blíží zkratovému proudu.

To potěší jak provozovatele sítě, protože odpadají poruchy s následným proudem (až několik kA!), tak i koncového uživatele, jelikož následné proudy mohou způsobit poruchy, výpadky napájení a vyvolávají další vícenáklady.

Jednoduchá a robustní VG technologie spojuje v jednom přístroji ochranu typu 1 a 2 a je zárukou bezporuchové funkce svodiče přepětí.