Svítidla LED

Proč je zapotřebí ochrana proti přepětí pro svítidla LED? Veřejné osvětlení se světelnými zdroji LED se v poslední době stále více projektuje a používá díky vysoké účinnosti, předpokládané dlouhé životnosti, výraznému snížení nákladů na elektrickou energii a snadné a rychlé regulaci intenzity osvětlení (úspora elektrické energie). Tyto zdroje mají však jednu slabinu - svítidla LED jsou citlivá na atmosférická přepětí v důsledku úderů blesků v blízkosti svítidel i na přepětí v důsledku spínacích dějů v napájecí síti (krátkodobý výpadek napájení na distribučním transformátoru, vypnutí a opětovné zapnutí napájecího napětí, regulační pochody v sítích apod.). Vzhledem k prostorové rozptýlenosti svítidel LED a umístění ve výškách jsou právě tato svítidla velmi často vystavena vlivům přepětí. Přepětí má za následek poškození P-N přechodu vlastní LED (což znamená snížení intenzity světla, zkrácení životnosti LED nebo i její výpadek) anebo zničení napájecího zdroje (předřadníku). Je zapotřebí si uvědomit, že pro zničení svítidla LED není zapotřebí přímý úder blesku. Indukční vazbou se mohou naindukovat do elektrického vedení přepěťové špičky s amplitudou několik desítek tisíc V až do vzdálenosti 2 km. Navíc pokud dojde k úderu blesku do stožáru veřejného osvětlení, šíří se přepětí přes společný zemnicí pásek spojující jednotlivé sloupy mezi sebou, takže vypadne i několik sousedních svítidel LED. Ani přepětí přicházející ze strany napájecí sítě nejsou zanedbatelná. Při spínacích procesech v napájecí síti (připínání a odepínání jednotlivých větví sítě či velkých spotřebičů) vznikají přepětí až 6 kV, což postačuje k poškození či zničení nechráněných svítidel LED. Aby se skutečná životnost svítidel LED přiblížila deklarované životnosti 50.000 - 100 000 hod, je nezbytné ochránit jak napájecí zdroj tak i vlastní LED před přepětím vhodnou přepěťovou ochranou. Brožura pro svítidla LED (2014)