3 Přepěťová ochrana typu 2 AC

Přepěťové ochrany typu 2 jsou navrženy tak, aby byly instalovány na servisním vstupu nízkonapěťových systémů nebo v blízkosti citlivých zařízení k ochraně proti přechodným přepětím.