Oddělovací jiskřiště

Tato oddělovací jiskřiště chrání exponované kovové konstrukce na budovách jako jsou neuzemněné antény a kovové trubky před rizikem přeskoku v případě přímého úderu blesku. Montují se mezi kovové konstrukce a zemnicím přívodem. V klidovém stavu není žádné vodivé spojení mezi konstrukcí a zemí. Udeří-li k blesk do kovové konstrukce či její blízkosti, vytvoří se oblouk na oddělovacím jiskřišti a tím i vodivé spojení mezi kovovou konstrukcí a zemí. Tím dojde k potenciálovému vyrovnání mezi kovovou konstrukcí a zemí. Výrobky: • SGP • P100 Podrobnější údaje obdržíte v naší pražské kanceláři.