Kombinovaný svodič přepětí typ 1+2+3

Střídavé rozvody NN.