Ochrana datových a analogových sítí

Datové sítě jsou základem dnešního hospodářského života: lokální sítě (LAN) nebo celosvětové sítě (WAN) musí být trvale k dispozici bez ohledu na jejich konkrétní topologii – sběrnice (bus), kruhové nebo hvězdicové sítě. V praxi se používají nejrůznější typy kabelů - kroucené linky, koaxiální kabely nebo optické kabely. Firma CITEL nabízí pro každou oblast vhodné přepěťové ochrany. Oblast CAT 5E je neutrální, tzn. můžete s tímto ochranným modulem provozovat různé typy sítí (Tokenring, ISDN, 10BaseT, 100BaseT, FFDDI). Přepěťové ochrany CITEL pro tuto oblast jsou zkonstruovány na kombinaci třípólových bleskojistek a rychlých omezujících diod. Tato kombinace ochranných prvků má vysokou účinnost a poskytuje potřebnou bezpečnost při vzniku přepětí. Při návrhu byl zvláštní důraz kladen na: • nízkou napěťovou úroveň rozsahu 1 Volt • vysokou přenosovou rychlost s malými ztrátami Typické charakteristické hodnoty jsou: • Svodový proud 8/20μs více než 10 kA • Svodový proud 10/350μs více než 3 kA • Reakční doba ≤ 1ns Přepěťové ochrany CITEL jsou zpravidla vybaveny konektory, takže je možné je snadno připojit bez větších instalačních nákladů k datovému kabelu i ke chráněnému zařízení. To je důležité pro uživatele, neboť to pro něho neznamená dodatečné náklady na montáž přepěťových ochran. Přepěťové moduly CITEL nevyžadují žádnou údržbu. Pokud vznikne přepětí, svedou ho přepěťové ochrany CITEL spolehlivě k zemi a jsou okamžitě schopné dalšího provozu. Pokud dojde k mimořádně silnému bleskovému výboji, který překračuje technické parametry přepěťové ochrany, může dojít k poškození přepěťové ochrany. V důsledku poškození ochranného modulu dojde ke zkratu a tím se přeruší přenos signálu po vedení. Tato koncepce má výhodu, neboť existují pouze 2 stavu přenosové linky: úplná funkčnost nebo zkrat, při kterém je přenosová linka přerušena. Obsluha tedy nemusí pravidelně kontrolovat stav přepěťové ochrany. Při přerušení linky je tím současně dána informace obsluze, aby vyměnila poškozenou přepěťovou ochranu. Po výměně porouchaného ochranného modulu je možný opětovný provoz přenosové linky.