Bleskojistky

Bleskojistky (GDT – gas discharge tube) jsou dvou nebo trojpólové přepěťové ochrany. Bleskojistky vyráběné firmou CITEL jsou plněné vzácným neradioaktivním plynem. Skládají se z uzavřené keramické trubičky, která má na obou koncích kovové plošky sloužící jako elektrody. Bleskojistky je možné použít v celé řadě aplikací a používají se především jako ochrana proti přepětí v komunikačních sítích. Bleskojistky se vyrábějí jako dvojpólové nebo trojpólové a dále jsou v provedení pro povrchovou montáž. Podrobnější údaje obdržíte v naší kanceláři.